דף הבית
»
קרנות השתלמות וגמל

קרנות השתלמות וגמל

בואו נעשה קצת סדר במושגים. קרנות גמל וכן קרנות השתלמות, מהוות סוג של חסכון עבור האזרח הישראלי. הן מקנות את הביטחון העתידי לגבי הכנסה מסוימת שתסייע כאשר אותו אדם יכנס אל הגיל בו הוא ימתן את פעילותו המקצועית.

מהן קרנות גמל?

קרן גמל מוכרת גם בשם קופת גמל. מדובר על מסלול ארוך טווח או בינוני, אשר מקנה את האפשרות ליהנות מהטבות מס. העובד מפקיד אל הקופה סכום מסוים, לעיתים יחד עם המעסיק שלו. לעיתים רק המעסיק עצמו מפקיד סכום כסף עבור העובד. על כל פנים ההפקדה מתרחשת באופן קבוע, מדי חודש בחודשו.

את הכסף ניתן למשוך על ידי כמה מסלולים: כקצבה חודשית אשר מופרשת כל חודש לאחר היציאה לפנסיה בהתאם לגיל הפרישה, כסכום אחד (חד פעמי), או לחילופין בכמה וכמה זמני הוצאה על פי מועדי משיכה מסוימים הקבועים בהסכם של אותה קרן גמל.

חשוב לציין כי מדובר על ישות משפטית עצמאית. שהוקמה על פי האישור של הממונה בתחום שוק ההון, החיסכון והביטוח במשרד האוצר. קופת הגמל מתנהלת על פי הוראות דין ואחריות ממונה בתחום קופות הגמל. התנהלות הקופה מפוקחת על ידי הממונה ועל ידי החברה אשר מנהלת את קופת הגמל.

קיימות מגוון של קופות גמל, עבור שכירים, עבור עצמאים, בתחום התגמולים / פיצויים, עבור דמי מחלה, קצבה, חופשה ועוד. חשוב לברר מה מספק המעביד ואילו אופציות עומדות על הפרק ולא להתנהל באופן אוטומטי.

מהן קרנות השתלמות?

גם במקרה זה מדובר על חסכון לטווח בינוני של זמן. החיסכון פטור ממס וניתן לפדות אותו לאחר כשלוש שנים עבור השתלמויות שונות, או לחילופין, ניתן לפדות אותו לכל מטרה לאחר כשש שנים. קרנות השתלמות משקיעות את כספי המבוטח בהשקעות אלו ואחרות. כאן מתבטא השוני בין קרנות השתלמות לבין קופות הגמל.

ההבדל הדק ומה טוב לאזרח הישראלי?

קופות גמל מתחייבות להשקעה באגרות חוב, קרנות ההשתלמות, לעומת זאת, אינן מחויבות לכך או לכל השקעה אחרת. פועל יוצא מכך היא תשואה שונה. על פניו נראה כי קופות הגמל כדאיות הרבה יותר, למרות זאת קרנות השתלמות ידועות במספר יתרונות: הטבת מס ופטור מס רווח הון על רווח קרן.

מעבר לכך אין חובה או חשיבות לרציפות של הפקדות ברמה החודשית. המעסיק הוא אשר אחראי על ההפקדות לקרן ההשתלמות. מדובר על עשרה אחוזים משכרו של העובד. חלקו של המעסיק גדול פי 3 מחלקו של העובד. המעביד זכאי להטבה: ההוצאה מוכרת לו במס (סכום העולה על עשר אחוז אינו זוכה בהטבת מס).

במידה ועובד סיים את העסקתו במקום מסוים, הזכויות של הקרן נשמרות. יש אפשרות לעבור מקרן אחת לשנייה. זכות הוותק נקבעת על פי הקרן עם וותק ההפקדות הגבוה ביותר. קרנות השתלמות נחשבות כאופציה בטוחה ונוחה עבור חסכון וביטוח לשנים הבאות.