אחרי שמבינים – ולא בקלות – מה היא קרן נאמנות ומה הרעיון שעומד מאחוריה, מגיע השלב הבא: בחירת הקרן המתאימה. אם אתה חושב שזהו שלב קל יותר, אתה טועה ובגדול. כיום קיימים כ-20 סוגי קרנות נאמנות, כשכל סוג מביא עימו מאפיינים שונים. אז איך תדע מה מתאים לך?

הצעד הראשון הוא הכרת סוגי הקרנות השונים. לאחר שתכיר אותם, תוכל להחליט מה מתאים לך יותר ומה פחות – כשחשוב לזכור כל הזמן: אין קרן נאמנות שיכולה להבטיח לך תשואה מסוימת וקבועה, משום הסיכון הטמון בהשקעה בה.

קרן סגורה

כל קרן מעמידה לרשות הציבור יחידות השתתפות – בעזרתן יכול כל אדם להשתתף ב'משחק ההשקעות' שמנהלת הקרן. כל יחידת השתתפות עולה כמובן כסף, שהוא סכום ההשקעה של הרוכש בקרן.

קרנות נאמנות סגורות הן קרנות שבהן מספר יחידות ההשתתפות מוגבל מראש. החיסרון בקרן נאמנות כזו היא שהפדיון בה אינו אפשרי בכל הזדמנות אך מצד שני, בשל העובדה שיחידות ההשתתפות קבועות מראש, מחירן יהיה פחות או יותר ידוע תמיד.

קרן פתוחה

באופן טבעי – ובניגוד לקרן הסגורה – קרן פתוחה מאפשרת למנהליה הקצאת מספר יחידות השתתפות בלתי מוגבל. קרן כזו יכולה להוות יתרון גדול עבור משקיעים רבים, משום שהיא מאפשרת פדיון בכל רגע נתון.

עם זאת, מספר היחידות הבלתי מוגבל עלול להיות חיסרון: הפדיון מחושב על פי מחיר הקרן ברגע המכירה, חלקי כמות יחידות ההשתתפות. חלוקת כספים במסגרת קרנות נאמנות בעלות מספר בלתי מוגבל של יחידות השתתפות, עלולה להשאיר בידי כל משקיע סכומים קטנים יחסית.

קרן ייחודית

קרן ייחודית היא קרן סגורה (כזו שיכולה להנפיק כמות מוגבלת של יחידות השתתפות) אשר יכולה להשקיע חלק מנכסיה בניירות ערך שלא נסחרים בבורסה – בניגוד לרוב קרנות הנאמנות. בין היתר, יכולה קרן כזו להשקיע בקרנות גידור, אשר נחשבות ליקרות ביותר ולכאלו אשר טומנות בחובן סיכון גבוה מאוד יחסית

קרן צבירה

קרנות נאמנות רבות הן קרנות אשר מחלקות את רווחיהן מידי שנה למשקיעים בה (אלו המחזיקים ביחידות ההשתתפות שלה). רווחים אלו נקראים גם דיבידנדים. עם זאת, ישנן דרכים אחרות ליהנות מהכספים הללו – למשל, על ידי קרן צבירה.

קרן צבירה היא קרן נאמנות אשר לא מחלקת את הרווחים כדיבידנדים, אלא משקיעה אותם בעוד נכסים. כך, השווי הכללי שלה גבוה יותר והכספים הנצברים בה נהנים גם מהתשואה הכללית. עם זאת, במקרה של הפסדים גדולים, כל אותם רווחים יאבדו לעד.

קרן מתמחה

כמו בכל תחום בחיינו, גם קרנות נאמנות רוכשות עם הזמן התמחויות בהשקעות ייחודיות. על פי בנק ישראל, קרן נאמנות אשר משקיעה 75% ויותר באותו אפיק השקעה, היא קרן מתמחה. עם זאת, היא תיקבע ככזו רק אם הנתון הזה נכון 18 חודשים רצופים לאחור.

כך, קרנות נאמנות מתמחות הן כאלו שמשקיעות שנה וחצי ויותר 75% לפחות מנכסיהן במט"ח בלבד, במניות בלבד וכדומה. לרוב, קרן מתמחה תוכל להעניק למשקיעיה תשואה גבוהה יותר בתחום התמחות שלה, ולכן היא מעדיפה להשקיע את רוב נכסיה באפיק זה.

נין להבדיל בין קרנות נאמנות גם על פי אפיקי ההשקעה בהם הן מתרכזות, כשלמעשה אלו קרנות מתמחות. כך למשל, קרנות מנייתיות משקיעות 75% לפחות מנכסיהן במניות, בעוד קרנות מט"ח מפנות את עיקר פועלן לזירות השונות של מטבעות החוץ.

קרן גמישה

מידי שנה, מצהיר מנהל הקרן על מדיניות ההשקעה שלו – כלומר על אפיקים מסוימים בהם הוא מתחייב להשקיע, על שיעור ההשקעה לו הוא מתחייב בכל אפיק וכדומה. מדיניות ההשקעה מפורסמת על ידי תשקיף, אשר מפרט בפני המשקיעים מה בדיוק נעשה עם הכסף שלהם לאורך השנה.

קרנות נאמנות גמישות, לעומת זאת, אינן מחויבות להצהיר על אפיקי השקעה קבועים או על חלק מסוים אותו הן חייבות להשקיע באפיק מסוים. קרנות נאמנות כאלו יכולות להשקיע את כספי המשקיעים בכל אפיק, במטרה להפיק מגמישות זו את התשואה הגבוהה ביותר.

קרן מחקה

קרנות נאמנות מחקות הן קרנות אשר התנהגותן תהיה דומה ככל האפשר למדד מסוים. בהתאם, לפחות 90% מנכסיה מושקעים באותו מדד, או במילים אחרות: בניירות הערך שמרכיבים אותו (מדד תל אביב 25, הנאסד"ק וכדומה).

הקרן המחקה, ממש כמו קרנות צבירה, אינה מחלקת דיבידנדים אלא משקיעה את הרווחים בקרן עצמה. למרות הדמיון לתעודות הסל, בקרן מחקה לא יתקיים מסחר לאורך כל שעות יום המסחר אלא רק במועד מסוים וקבוע, אחת ליום.

קרן שקלית

אלו קרנות נאמנות שמתחייבות למדיניות המתרכזת ברובה בהשקעה שאינה צמודה למדד כלשהו או למטבע. כיום, ההתחייבות היא בין 50% ל-75% לפחות שיושקעו באפיק כזה, בתוספת כסף מזומן ופיקדונות – ומכאן שמה (קרנות הנאמנות השקליות משקיעות בנכסים בישראל, כלומר – בחסכונות ובכסף מזומן בשקלים).

קרן כספית

זו למעשה קרן נאמנות קצרת מועד, אשר קיימת עד 90 יום בלבד ומאפשרת השקעה מהירה ותשואה גבוהה יחסית לאפיקי החיסכון אשר מציעים הבנקים. הקרן הזו היא בעלת סיכון נמוך במיוחד, ולכן נחשבת כתחליף יעיל לפיקדונות הבנקאיים.

האופי של הקרן הכספית הוא שמבטיח סיכונים מעטים יחסית והשקעה שמוגדרת כסולידית מאוד – כזו שיש בה סיכונים קטנים. מדוע? קרן כספית משקיעה בניירות ערך לא סחירים ובמטבעות חוץ בעלי דירוג סיכון נמוך מאוד, מזומנים, פיקדונות ותוכניות מלווה קצר מועד (מק"מ) - מה שנחשב להשקעה יציבה מאוד יחסית.

קרן פטורה

קרנות נאמנות פטורות הן למעשה קרנות פטורות ממס, כלומר – קרנות שבהן בעלי היחידות, המשקיעים, הם שמתחלקים בנטל המס. מנהלי הקרן עצמם אינם צריכים לשלם מס על נכסי הקרן, והתשלום נעשה במהלך פדיון הקרן.

המס בו יחויבו בעלי יחידות השתתפות יהיה מס על רווח הון – בגובה של 20% נכון להיום. מס זה מוטל גם על דיבידנדים שיקבלו המשקיעים על רווחי הקרן ולמעשה, רק לאחר ניכוי המס ניתן יהיה לחשב את הפדיון המלא של כל יחידה. המס שינוכה מהרווחים יהיה על הרווחים הריאליים (צמודים למדד) של הקרן.

קרן חייבת

בניגוד לקרן הפטורה, קרן חייבת היא כזו שהמס מוטל ישירות על נכסיה. מאחר ומדובר בכספים אותם משקיעים אנשים פרטיים, המס על נכסי הקרן מוטל עליה כמס יחידים ולא כמס חברות או תאגידים.

בהתאם לכך, רווחים, דיבידנדים ופדיונות שיתקבלו מקרנות נאמנות חייבות יהיו פטורים ממס, מאחר שזה כבר הוטל על נכסי הקרן מראש. למעשה, בעלי יחידות השתתפות של קרנות נאמנות כאלו יקבלו את רווחי הקרן 'נטו', לאחר כל הניכויים.